Godziny otwarcia Dziekanatu

W dniach 24-28 lutego 2014 r. Dziekanat ds. Nauczania (pok. 111-112) będzie otwarty dla studentów zgodnie z następującym harmonogramem:

Dzień Od godz. Do godz.
  10:00 15:00
  10:00 15:00