Spotkanie informacyjne ERASMUS +

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+: 

Plan spotkania:

1. Przedstawienie programu Erasmus+

  - cel programu

  - przedsięwzięcia podejmowane w jego ramach

2. Omówienie zasad organizowania wyjazdów studenckich

  - zasady rekrutacji studentów

  - organizacja wyjazdów

3. Podsumowanie wyjazdów w roku 2013/2014

4. Przedstawienie możliwości wyjazdu w roku 2014/2015

5. Odpowiedzi na pytania

Więcej szczegółów na stronie: http://erasmusplus.org.pl/