Obowiązkowe szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie BHP nowo przyjętych studentów odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

  

20.03.2017 (poniedz.), godz. 14-16, sala 161

- dla kierunku Informatyka

(na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

 

22.03.2017 (środa),     godz. 15-17, sala 105

- dla kierunku Elektronika oraz Automatyka i robotyka

 (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

 

23.03.2017 (czwartek), godz. 14-16, sala 118

- dla kierunku Telekomunikacja

 (na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

 

23.03.2017 (czwartek), godz. 16-18, sala 108

- dla kierunku Computer Science, Telecommunications

(na studiach pierwszego i drugiego stopnia)

 

 

  

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa!!!

  

Z udziału w szkoleniu BHP zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia na Wydziale, którzy zostali przyjęci na studia drugiego stopnia.