Odbiór decyzji stypendialnych do dnia 21.11!

Prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących:

  • Stypendiów specjalnych (dla osób niepełnosprawnych)
  • Stypendiów Rektora (artystyczne, sportowe, za osiągnięcia naukowe)

 

Decyzje można odbierać do dnia 21.11.2018 r.

 

Zapraszamy z załącznikiem nr 9 (oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów).

 

UWAGA! Nieodebranie decyzji w terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty!