Odbiór negatywnych decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór negatywnych decyzji administracyjnych dotyczących stypendium Rektora za wyniki w nauce do dnia 15 STYCZNIA 2018 r.

 

>> Decyzje można odbierać w pok. 119.