Odwołane godziny przyjeć Prodziekana ds. Nauczania i Prodziekana ds. Studenckich

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1.08.2017–31.08.2017 godziny przyjęć

Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego oraz Prodziekana ds. Studenckich dr. inż. Zbigniewa Gajo

 

ZOSTAJĄ ODWOŁANE!!!