Składanie wniosków o stypendia

W dniach 19 lutego – 2 marca 2018 r. w Dziekanacie (pokój 119) przyjmowane będą wnioski o stypendia:

  

  • Rektora,
  • socjalne,
  • specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Przypominamy, że studenci, którzy rozpoczęli naukę na studiach II stopnia a pobierali stypendium socjalne na studiach I stopnia, powinni złożyć:

 

  • załącznik nr 10 (Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego) do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2017/2018 – zarządzenie nr 44/2017 Rektora PW.