Składanie wniosków o stypendia

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o stypendia (socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora) wraz z wymaganymi załącznikami na aktualnych formularzach.

 

Formularze można pobrać m.in. ze strony internetowej Biura Spraw Studenckich PW

 

Wnioski o stypendia powinny być wypełnione w formie elektronicznej i złożone do dnia 1 marca 2019 r.

 

Ponadto informujemy, że studenci, którzy rozpoczęli naukę na studiach II stopnia a pobierali stypendium socjalne na studiach I stopnia powinni złożyć załącznik nr 10 (Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego) do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2018/2019 – zarządzenie nr 32/2018 Rektora PW.

Szczegóły na stronie www.bss.ca.pw.edu.pl