Spotkanie informacyjne dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia na WEiTI

Spotkanie ze studentami, którzy ukończyli studia na innych Wydziałach Politechniki Warszawskiej lub są absolwentami innych Uczelni odbędzie się w piątek 28 września o godzinie 16:00 w Audytorium Centralnym.

 

W trakcie spotkania zostanie przybliżony elastyczny system studiowania obowiązujący na Wydziale. Omówione zostaną szczególnie te elementy, które mają duże znaczenie dla zakończenia z powodzeniem pierwszego semestru studiów.

 

Spotkanie połączone będzie z krótkim szkoleniem z obsługi systemu USOS, który od bieżącego semestru będzie jedynym obowiązującym systemem obsługi studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Poruszone zostaną również kwestie zapisów na przedmioty.

 

Spotkanie potrwa najprawdopodobniej od 60 do 90 minut.