Stypendia Rektora za wyniki w nauce – odbiór decyzji administracyjnych

UWAGA !

 

STYPENDIA REKTORA ZA WYNIKI W NAUCE

 

Prosimy o zgłaszanie się po odbiór decyzji administracyjnych do dnia 7 grudnia 2018 r.

 

Zapraszamy z załącznikiem nr 9 (oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów)

 

UWAGA! Nieodebranie decyzji w terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty.