Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi – odbiór decyzji

UWAGA !

 

  • STYPENDIA SOCJALNE
  • STYPEDNIA SPECJALNE (dla osób niepełnosprawnych)
  • ZAPOMOGI

  

Prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących wyżej wymienionych stypendiów i zapomóg do dnia 27 listopada 2017 r. do pok. 119!

 

>> Zapraszamy z załącznikiem nr 9

(oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów)

 

*Nieodebranie decyzji w terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty.