Stypendium Rektora dla najlepszych studentów – wstępne listy

Publikujemy wstępne listy rankingowe do stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce:

 

ListyWstepne_18Z (pdf, 121,54 kB)

 

UWAGA!!! Przypominamy, że wstępne listy rankingowe nie stanowią podstawy do wydania decyzji stypendialnej, gdyż zgodnie z przyjętą procedurą odwoławczą  mogę one podlegać modyfikacjom i korektom. Korekty dotyczyć mogą średniej ocen, liczby punktów ECTS i innych oczywistych uchybień formalnych, czego następstwem mogą być istotne zmiany pozycji na listach.

 

Zażalenia i wnioski dotyczące wstępnych list rankingowych należy składać w pokoju 119 w formie pisemnego podania, adresowanego do Prodziekana ds. Studenckich w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2018 r.