Stypendium Rektora – odbiór decyzji

UWAGA! 

Stypendium Rektora za osiągnięcia:

  • ARTYSTYCZNE
  • SPORTOWE
  • NAUKOWE (konferencje, publikacje)
  • OLIMPIADY

 

Prosimy o zgłoszenie się po odbiór decyzji administracyjnych dotyczących wyżej wymienionych stypendiów do dnia 28 listopada 2017 r. do pok. 119.

 

>> Zapraszamy z załącznikiem nr 9

(oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów)

 

Nieodebranie decyzji w terminie spowoduje wstrzymanie wypłaty.