Stypendium Rektora za wyniki w nauce na semestr 18Z

Publikujemy ostateczne listy osób, które otrzymały stypendium Rektora dla najlepszych studentów na semestr 18Z: