Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów I semestru studiów stacjonarnych!

UWAGA Studenci I semestru studiów stacjonarnych! Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego w dniach 29 maja – 4 czerwca 2017 r.! 

  

WYKONANIE TESTU JEST OBOWIĄZKOWE i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego.

 

Szczegółową instrukcję jak wykonać test znajdziecie na stronie:  www.sjo.pw.edu.pl --> Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty.

 

Nazwy kursów z testami:

test_ang_eiti_aut_robot 
test_ang_eiti_info_ibm 
test_ang_eiti_tele_elektr 
test diagnostyczny z języka francuskiego
test diagnostyczny z języka niemieckiego 
test diagnostyczny z języka rosyjskiego