Test diagnostyczny z języka obcego dla studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

UWAGA! Ważna wiadomość dla studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.  

 

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 21 – 29 października 2017 r.

  

WYKONANIE TESTU JEST OBOWIĄZKOWE  i stanowi warunek uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do egzaminu B2 z wybranego języka obcego

 

Szczegółową instrukcję jak wykonać test znajdziecie na stronie:  www.sjo.pw.edu.pl  w zakładce >>  Informacje dla studentów rozpoczynających lektoraty

  

Nazwy kursów z testami: (w zależności od kierunku):

  • test_ang_eiti_aut_robot
  • test_ang_eiti_info_biotech
  • test_ang_eiti_tele_elektr
  • test diagnostyczny z języka francuskiego
  • test diagnostyczny z języka niemieckiego
  • test diagnostyczny z języka rosyjskiego