USOS – Komunikat nr 10. Przełączenie ERES-USOS przed rozpoczęciem semestru 2018Z

Informujemy, że rozliczenie studentów z osiągnięć w bieżącym semestrze 2018L i ustalenie wstępnych decyzji rejestracyjnych odbyło się równolegle w dwóch systemach, tzn. zarówno w systemie ERES, jak też w systemie USOS. W niektórych przypadkach (ok 10% przypadków) wystąpiły rozbieżności pomiędzy tymi systemami, które wynikają z faktu, że system ERES rozlicza studentów z jednostek dydaktycznych (JD) oraz jednostek dydaktycznych kierunkowych (JDK), a także uwzględnia średnią skumulowaną ocen, natomiast system USOS rozlicza studentów tylko z punktów ECTS.

Uwaga

Wszelkie rozbieżności jakie wystąpiły w cyklu 2018L pomiędzy systemem ERES a systemem USOS będą rozstrzygane na korzyść systemu ERES (co oznacza, że w niektórych przypadkach odbędzie się to na korzyść studentów, a w innych przypadkach – nie). Uzgodnienie tych rozbieżności nastąpi po rozpatrzeniu przez Dziekana odwołań w sprawie decyzji rejestracyjnych semestrze 2018L, czyli zapewne w dniu 25 września 2018 (wtorek) lub 26 września 2018 (środa), ale będzie można to zobaczyć w portalu USOS-web dopiero po godz. 18 w dniu kiedy to nastąpi. 

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem działań umieszczonym w tabeli 1.

Tabela 1. Terminarz działań związanych z przełączeniem ERES-USOS przed rozpoczęciem semestru 2018Z.

Nr Działanie System Termin
1 Ostatnia tura składania próśb o zapis na przedmioty w semestrze 2018Z – dogrywka USOS 21 września 2018 (piątek, od. godz. 18:15)
22 września 2018 (sobota)
23 września 2018 (niedziela)
2 Zamrożenie decyzji rejestracyjnych dotyczących semestru 2018Z ERES 24 września 2018 (poniedziałek)
3 Uzgodnienie stanu rejestracji studentów pomiędzy systemem ERES a systemem USOS  ERES-USOS 25 września 2018 (wtorek)
26 września 2018 (środa)
4 Rozpatrzenie próśb o zapis na przedmioty w semestrze 2018Z USOS 27 września 2018 (czwartek)
28 września 2018 (piątek)

Uwaga

Prosimy studentów, którzy już teraz mają w systemie USOS pozytywną wstępną decyzję rejestracyjną dotyczącą semestru 2018Z o sprawdzenie deklaracji semestralnej dotyczącej zapisów na przedmioty w semestrze 2018Z (czyli swojego koszyka w portalu USOS-web). Prosimy też o sprawdzenie w portalu USOS-web wymagań etapowych w semestrze 2018Z i ew. skorygowanie deklaracji semestralnych w czasie ostatniej tury składania próśb o zapis na przedmioty (czyli w dogrywce), która odbędzie się w dniach 21–23 września 2018. 

Uwaga

Studenci, którzy zostali przyjęci na studia drugiego stopnia w semestrze 2018Z, a nie złożyli próśb o zapis na przedmioty przez zakończeniem studiów pierwszego stopnia, też będą mieli okazję, żeby to nadrobić korzystając z dogrywki, która odbędzie się w dniach 21–23 września 2018. 

Przypominamy też, że poczynając od semestru 2018Z jedynym systemem obsługi studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych będzie system USOS.

 

Wszelkie uwagi należy zgłaszać wysyłając wiadomość na adres usos@elka.pw.edu.pl