USOS – Komunikat nr 11. Wnioski o transfer osiągnięć z wcześniej odbytych studiów

Informujemy nowo przyjętych studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia – zarówno w języku polskim, jak też w języku angielskim – że w portalu USOS-web są gotowe do pobrania wnioski o transfer osiągnięć z wcześniej odbytych studiów. 

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi zasadami dotyczącymi transferu osiągnięć, które obowiązują na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, przedstawionymi w artykule Transfer osiągnięć »

Przypominamy, że transfer osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia może dotyczyć co najwyżej 30 punktów ECTS w klasie przedmiotów podstawowych specjalności (lub kierunku studiów, jeżeli na danym kierunku studiów nie ma specjalności), zgodnie z informacjami przedstawionymi w artykule Transfer osiągnięć ECTS ze studiów pierwszego stopnia »

Uwaga

Skrót prowadzący do wniosku transferowego jest umieszczony w portalu USOS-web, w zakładce „Dla studentów”, w sekcji „Zaliczenia etapów”, przy etapie studiów, który ma status „w trakcie”, co pokazuje rysunek 1.

Rysunek 1. Umiejscowienie skrótu prowadzącego do wniosku o transfer zaliczeń w portalu USOS-web.

Wniosek transferowy jest dostępny zarówno w języku polskim, jak też w języku angielskim.

 

Uwaga

Jeżeli we wniosku transferowym pobranym z portalu USOS-web, w jakiejś grupie przedmiotów wystąpi nadmiar przedmiotów w stosunku do wymagań programowych, to po wydrukowaniu wniosku należy nadmiarowe przedmioty wykreślić, przy czym to Student powinien zdecydować, które z nadmiarowych przedmiotów wykreślić. Zbiór niewykreślonych przedmiotów będzie uznany za poprawny wtedy i tylko wtedy, jeżeli wykreślenie jakiegokolwiek przedmiotu z tego zbioru spowoduje, że suma punktów z pozostawionych przedmiotów będzie mniejsza od wymaganej. Rysunek 2 pokazuje przykładowy wybór spełniający ten warunek, choć w tym przypadku można by wykreślić dowolny przedmiot.

Rysunek 2. Przykładowy wniosek transferowy z wykreślonymi nadmiarowymi przedmiotami.

Uwaga

Przypominamy, że wnioski dotyczące transferu osiągnięć ze studiów pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia należy złożyć w sekretariacie dydaktycznym instytutu dyplomującego najpóźniej w dniu 30 października 2018.

Wszelkie uwagi należy zgłaszać wysyłając wiadomość na adres usos@elka.pw.edu.pl