USOS – Komunikat nr 3. Próbna migracja danych dotyczących przebiegu studiów na kierunku „Automatyka i robotyka” oraz na kierunku „Inżynieria biomedyczna” z systemu ERES do systemu USOS

Informujemy, że zakończyliśmy próbną migrację danych dotyczących przebiegu studiów studentów kierunku „Automatyka i robotyka” oraz studentów kierunku „Inżynieria biomedyczna”.

 

Uprzejmie prosimy studentów i absolwentów tych kierunków – czy to na studiach inżynierskich (pierwszego stopnia) czy na magisterskich (drugiego stopnia), którzy rozpoczęli studia w okresie od roku akademickiego 2012/2013 do chwili obecnej – o zgłaszanie uwag dotyczących kompletności danych widocznych w portalu USOS-Web.

 

Przypominamy, że przełączenie bieżącej obsługi studiów z systemu ERES do systemu USOS jest planowane z początkiem roku akademickiego 2018/2019.

 

Do tego momentu podstawowym systemem obsługi studiów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych pozostaje system ERES.

 

Uwagi można zgłaszać mailowo na adres: usos@elka.pw.edu.pl

 

Prosimy studentów i absolwentów innych kierunków studiów o powstrzymanie się od zgłaszania uwag dotyczących danych widocznych w portalu USOS-Web do czasu pojawienia się komunikatu, w którym ich o to poprosimy.