USOS – Komunikat nr 4. Pilotażowe przełączenie obsługi studiów pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria biomedyczna” z systemu ERES do systemu USOS

Informujemy, że pilotażowe przełączenie obsługi studiów pierwszego stopnia na kierunku „Inżynieria biomedyczna” – z systemu ERES do systemu USOS – nastąpi w semestrze letnim 2017/2018, czyli z jednosemestralnym wyprzedzeniem w stosunku do wszystkich pozostałych kierunków studiów.

 

Pilotażowe przełączenie obsługi studiów obejmuje:

  1. Składanie deklaracji na przedmioty w semestrze letnim 2017/2018 w portalu USOS-Web.
  2. Rozliczenie osiągnięć studentów w semestrze zimowym 2017/2018 w systemie USOS.
  3. Zapisy na przedmioty w semestrze letnim 2017/2018 w systemie USOS.

 

Szczegółowe informacje zostaną podane w momencie uruchomienia procedury przyjmowania deklaracji semestralnych na przedmioty w semestrze letnim 2017/2018, nie później niż tydzień przed zakończeniem zajęć w semestrze zimowym 2017/2018.

 

Przypominamy, że pełne przełączenie bieżącej obsługi studiów z systemu ERES do systemu USOS jest planowane z początkiem roku akademickiego 2018/2019.