Ważna informacja dla studentów zapisanych na dwie dyscypliny programowe zajęć wychowania fizycznego

Uwaga!

Informacja dotyczy studentów, którzy w semestrze zimowym 2017 zapisani są na dwie dyscypliny programowych zajęć wychowania fizycznego.

 

Przed podpięciem przedmiotu prosimy o pilne osobiste zgłoszenie zaistniałej sytuacji do sekretariatu Studium WFiS ul. Waryńskiego 12a

lub  przesłanie informacji  na adres e-mail : maria.lewandowska@pw.edu.pl

 

Prośba dotyczy również studentów, którzy zapisali się na zajęcia wf, a następnie uzyskali zwolnienie lekarskie na semestr zimowy 2017.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej