Biometria 12

Czas i miejsce: październik/listopad, Warszawa

Organizator: Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej WEiTI

Osoby do kontaktu: prof. dr hab. A. Pacut, e-mail a.pacut@ia.pw.edu.pl

Przewidywana liczba uczestników: ok. 80 (bez gości z zagranicy)