Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów badawczych

Czas i miejsce: 15 września 2015, Audytorium Centralne Gmachu Elektroniki

15 września 2015 r. w Audytorium Centralnym Gmachu Elektroniki odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu „Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów badawczych”. Zaproszeni goście będą mieli okazję zapoznać się z rezultatami realizacji projektu, zwiedzić rozbudowaną część Gmachu oraz nowoutworzone i zmodernizowane laboratoria dydaktyczne. W programie spotkania przewidziano także odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Konferencja poprzedzi przewidziane na październik 2015 r. otwarcie nowego kompleksu laboratoriów dydaktycznych, w których – już w najbliższym semestrze – będą odbywały się zajęcia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Projekt „Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów badawczych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W jego ramach rozbudowano Gmach Elektroniki o ponad 5.000 m2 powierzchni – przeznaczonej w całości na kompleks 28 nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych, w których realizowane będą zajęcia kursowe ze studentami wszystkich kierunków. Zmodernizowane laboratoria zostały wyposażone w ponad 2.500 nowych urządzeń laboratoryjnych, komputerów i licencji na specjalistyczne oprogramowanie.