Mgr inż. Waldemar Grabski z nagrodą im. Martina Lowsona!

Mgr inż. Waldemar Grabski z Instytutu Informatyki WEiTi otrzymał nagrodę im. Martina Lowsona przyznawaną młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania na polu ATN (Advanced Transit Systems). Wyróżnienie zostało przyznane podczas konferencji PodcarCity 10 w Antwerpii (Belgia).

 

Nagroda została przyznała przez ATRA (The Advanced Transit Association - międzynarodowe stowarzyszenie ekspertów w dziedzinie transportu) za artykuł pt: “Empty Vehicles Management as a Method for Reducing Passenger Waiting Time in PRT Networks” opublikowany w Journal of Advanced Transportation lutym 2016.

 

Zarządzanie pustymi pojazdami w systemie PRT jest także tematem rozprawy doktorskiej mgr inż. Waldemara Grabskiego. Jej autor jest również twórcą oprogramowania mikro-symulatora PRT Feniks opracowanego wraz z dr. Jerzym Mieścickim i dr. Wiktorem Daszczukiem w ramach interdyscyplinarnego projektu >>Eco-Mobilność prowadzonego na Politechnice Warszawskiej.

 

 

Personal Rapid Transit (PRT) to system automatycznego transportu osób, który wykazuje cechy zarówno transport indywidualnego jak i transportu publicznego. Pojazdy PRT zabierają na pokład 3 do 5 osób i poruszają się po wydzielonych estakadach, umieszczonych zazwyczaj nad ziemią na wysokości 5 do 7 metrów.

 

Charakterystyczną cechą tego transportu jest funkcja „Point to Point” lub „door to door”, która oznacza, że przejazd odbywa się do przystanku docelowego bez zatrzymywania na przystankach pośrednich. Realizacja zadania transportowego przewozu osób odbywa się całkowicie automatycznie. Po wybraniu przez pasażera przystanku docelowego pojazd sam wyznacza optymalną trasę przejazdu, unika kolizji z innymi pojazdami oraz reaguje na sytuacje awaryjne.

 

Zdaniem Laureata nagrody im. Martina Lowsona zarządzanie pustymi pojazdami odgrywa kluczową rolę w logistyce PRT i ma ogromny wpływ na funkcjonowanie sieci.

 

Obecnie mgr inż. Waldemar Grabski prowadzi prace nad budową rozproszonego środowiska symulacyjnego do wykonywania masowych eksperymentów. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są sieci PRT we współpracy z innymi środkami transportu, oraz transport „dual-mode”, korzystający z pojazdów poruszających się zarówno po wydzielonym torze jak i w normalnym ruchu miejskim, w trybie autonomicznym.

 

Laureatowi gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów na polu badawczym!

 

>>Zobacz więcej