Prof. dr hab. inż. Wiesław Woliński honorowym doktorem WAT

W dniu 20 listopada br. w sali Senatu Wojskowej Akademii Technicznej odbyła uroczystość nadania tytułu i wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa.

Najwyższą godność akademicką Senat WAT powierzył wybitnemu naukowcowi i badaczowi w dziedzinie technologii i zastosowań przyrządów optoelektronicznych, w tym fotokatod półprzeźroczystych, a także teorii i badań podstawowych laserów gazowych, laserów ciała stałego, ich konstrukcji i aplikacji, prof. dr. hab. inż. Wiesławowi Leonardowi Wolińskiemu.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyróżnienia! 

Więcej o uroczystości tutaj.

       

*zdjęcie: Alicja Karwowska, dział promocji WAT