Sukces publikacyjny Zespołu Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych (ISE)

Rezultaty prac naukowych Zespołu Światłowodowych Czujników
i Systemów Pomiarowych (ZŚCiSP) z Instytutu Systemów Elektronicznych naszego wydziału osiągnięte we współpracy z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zostały opublikowane w artykule pt.
Self-Organized, One-Dimensional Periodic Structures in a Gold Nanoparticle-Doped Nematic Liquid Crystal Composite w prestiżowym czasopiśmie ACS Nano o współczynniku Impact Factor: 13,903.

Współautorami publikacji z naszego wydziału są, kierownik zespołu ZŚCiSP dr hab. inż. Tomasz Osuch oraz dr inż. Konrad Markowski (obecnie realizujący badania w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych, Instytutu Telekomunikacji).

  

W opublikowanym artykule autorzy po raz pierwszy przedstawiają samoorganizującą się, jednowymiarową strukturę fotoniczną opartą na zawiesinie nanocząstek złota w nematycznym ciekłym krysztale.

 

 

W strukturze tej okres samoczynnie formującej się periodyczności poprzez proces separacji faz zachodzący w ograniczonej przestrzeni jest silnie związany z wielkością tejże przestrzeni. Zaprezentowane odkrycie może w przyszłości zostać wykorzystane do realizacji innowacyjnych periodycznych podzespołów fotonicznych.

  

Link do publikacji: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b03302.

  

Zespołowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!