Szesnasty Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2015 opublikowany

W najnowszym ogólnopolskim rankingu Perspektywy 2015 w ramach kierunku Elektronika i telekomunikacja uplasowaliśmy się na 1. miejscu pośród wszystkich kierunków tego typu, prowadzonych na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. W kategorii Kierunki IT Politechnika Warszawska zajęła 2. miejsce, uzyskując 97.92 punktu.

      

„Technicznie najlepsi” to hasło, które towarzyszy obchodom 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej – pierwszej polskiej uczelni technicznej. Jak pokazuje rzeczywistość, to nie wyłącznie pusty slogan, ale także gwarancja i zobowiązanie, że to właśnie tutaj powstaje i dynamicznie rozwija się najnowsza myśl techniczna.

Hasło to ma swoje odzwierciedlenie także w wygrywanym rokrocznie Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. W tym roku za najlepszą Uczelnię Techniczną znów uznano Politechnikę Warszawską, choć tym razem, po raz pierwszy, ex aequo z Politechniką Wrocławską. Według rankingu w kategorii Prestiż wśród pracodawców Politechnika Warszawska zajęła po raz kolejny 1. miejsce, zaś w kategorii Efektywność naukowa - miejsce 3.

Warto dodać, że w opublikowanym 29 maja przez tygodnik "Polityka" rankingu uczelni wyższych Politechnika Warszawska także zajęła 1. miejsce wśród uczelni technicznych oraz 3. miejsce w zestawieniu najlepszych uczelni akademickich.

      

Korzystając z okazji, pragnę złożyć wszystkim Pracownikom i Studentom Wydziału serdeczne gratulacje z okazji osiągniętych wyników, które są potwierdzeniem wybitnych dokonań naukowych i dydaktycznych oraz życzyć dalszych sukcesów w realizacji założonych celów.

    

Dziekan WEiTI

Prof. Krzysztof Zaremba

   

   

   

   

   

   

   

     

Więcej informacji dotyczących Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015