Znamy zwycięzców konkurs dla doktorantów na stypendia preferujące najlepszą publikację lub przyznany patent w roku akademickim 2015/2016!

W dniu 7 września 2016 r. wyłoniono zwycięzców konkursu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych dla doktorantów na stypendia preferujące najlepszą publikację lub przyznany patent w roku akademickim 2015/2016.

 

Laureatami zostali:

 

1. miejsce – mgr inż. Igor Rutkowski, za wiodący udział w publikacji „MTCA.4-Based Digital LLRF Control System for CW SRF Linacs”, IEEE Trans. On Nuclear Science, 62, No 6, autorzy: I. Rutkowski, R. Rybaniec. K. Czuba, Ł. Butkowski, M. Hoffmann, F. Ludwig, Ch. Schmidt, H. Schlarb    (łączna kwota stypendium: 3495 PLN)

 

2. miejsce – mgr inż. Grzegorz Bogdan, za wiodący udział w publikacji „Time-Modulated Antenna Array with Lossless Switching Network”, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters (accepted for publication, DOI 10.1109/LAWP.2016.2538463), autorzy: G. Bogdan, Y. Yashchyshyn, M. Jarzynka (łączna kwota stypendium: 2000 PLN)

 

2. miejsce ex aequo – mgr inż. Mateusz Trokielewicz, za wiodący udział w publikacji “Implications of Ocular Pathologies for Iris Recognition Reliability”, Image and Vision Computing, 2016 (accepted for publication, DOI 10.2016/j.imavis.2016.08.001), autorzy: M. Trokielewicz, A. Czajka, P. Maciejewicz   (łączna kwota stypendium: 2000 PLN)

 SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!