Ogłoszenia

Ruszyły zapisy na studia podyplomowe 2014/2015!

Godziny otwarcia Dziekanatu ds. Nauczania i Dziekanatu ds. Studenckich w miesiącach wakacyjnych ulegną zmianie.

Do końca roku 2014 trwa program staży długoterminowych. W trakcie odbywania stażu, można otrzymywać stypendium. Stypendia krajowe wynoszą 1300 zł miesięcznie. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 września 2014 r.

Do dnia 2 lipca 2014 r. można oceniać prowadzących zajęcia w semestrze letnim 2013 / 2014.

Najwięcej głosów otrzymał projekt szklanego pierścienia zintegrowanego z ogniwami fotowoltaicznymi

W imieniu Klubu Studenckiego Amplitron naszego Wydziału zapraszamy na kolejne muzyczne doznania!

W imieniu biura karier zapraszamy na spotkania z pracodawcą oraz zachęcamy do zapoznania się nową ofertą warsztatów.

W imieniu Samorządu Studenckiego naszego Wydziału zapraszamy na Rajd Wiosenny!

Zarządzenie Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia czasu wolnego od zajęć dydaktycznych

W imieniu Klubu Studenckiego Amplitron zapraszamy na Szkółkę Bilardową oraz ostatni w semestrze letnim Turniej Bilardowy!

 

Prosimy o odbiór decyzji administracyjnych dot. stypendium za wyniki w nauce  do dnia 27 maja 2014

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami dotyczącymi ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia zdrowotnego.