Aktualności

5 grudnia 2019 r. wystartowała rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia!

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunkach:

  • Elektronika ,
  • Informatyka  
  • Telekomunikacja
  • Computer Science
  • Telecommunications

możesz rozpocząć już w lutym 2020 r. 

  

Jest to wyjątkowa propozycja - tylko na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, masz możliwość rozpocząć stacjonarne inżynierskie studia   w połowie roku akademickiego!

Studia te są prowadzone według tych samych programów co studia rozpoczynające się tradycyjnie
w październiku.

Jeśli więc:

  • jeszcze nie studiujesz, a chciałbyś zostać inżynierem - specjalistą w jednej z tych atrakcyjnych dziedzin,
  • jesteś już studentem, ale masz poważne wątpliwość czy dobre wybrałeś, 
  • uważasz, że obecne studia możesz pogodzić z innymi,

jest to propozycja dla Ciebie.

    

Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych rozpoczynające się w semestrze letnim 2019/2020 (semestr rozpoczyna się 22 lutego 2020 r.)
odbywa się w dniach  5 grudnia 2019 r. - 2 stycznia 2020 r.

  

Tabela 1. Limity miejsc i minima punktowe w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w   semestrze letnim 2019/2020.

Kierunek Liczba miejsc Minimum punktów
Elektronika 60  130
Informatyka 30  170
Telekomunikacja 60  130
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 30  150
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 30  120

  

Przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia, zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim, następują co semestr; przy czym rekrutacja na semestr zimowy (który rozpoczyna się
w październiku) jest prowadzona latem, natomiast rekrutacja na semestr letni (który rozpoczyna się
w lutym) odbywa się zimą. 

  

Rejestracja kandydatów (poprzez portal rekrutacyjny) odbędzie się w dniach:  5 grudnia 2019 r. 
– 2 stycznia 2020 r. Przyjęci zostaną kandydaci z największą liczbą punktów, pod warunkiem,
osiągnięcia wymaganego minimum punktowego. 

  

Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się w   portalu rekrutacyjnym PW  i dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł nie później niż 2 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych na studia nastąpi w dniu 14 stycznia 2020 r. Zakwalifikowani kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 112, w dniach  15 - 17 stycznia 2020 r.

   

Tabela 2. Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się
w semestrze letnim 2019/2020.

  Rejestrowanie kandydatów Ogłoszenie wyników Przyjmowanie dokumentów
Etap 1 od 05.12.2019 do 02.01.2020 14.01.2020 od 15.01.2020 do 17.01.2020

  

Więcej informacji znajduje się w dziale  Kandydaci»