Aktualności

"Doktorat wdrożeniowy" - nabór wniosków do programu

W związku z rozpoczęciem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego naboru w ramach IV edycji programu Doktorat wdrożeniowy, Politechnika Warszawska ogłasza nabór aplikacji. 

  
Termin przyjmowania zgłoszeń przez Uczelnię mija 30 maja. 

  
Aby zgłoszenie zostało uwzględnione we wniosku, który będzie składała Uczelnia, kandydaci proszeni są o kontakt z wydziałowymi koordynatorami programu i zgłoszenie im chęci udziału, a po otrzymaniu informacji zwrotnej - przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. 

Formularz zgłoszeniowy, uwagi do jego wypełnienia (w tym najczęstsze powody odrzucania aplikacji przez MNiSW) oraz kontakty do wydziałowych koordynatorów są dostępne w zakładce Rekrutacja -> Szkoły Doktorskie -> Doktorat wdrożeniowy

  
Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa.

Celem programu Doktorat wdrożeniowy jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Doktorat wdrożeniowy to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią.