Dzień MATLAB-a na Politechnice Warszawskiej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 27 października 2017 r. na Politechnice Warszawskiej odbędzie się "Dzień MATLAB-a".

 

W jego ramach zostaną przedstawione możliwości zastosowań programu MATLAB i Simulink.

 

Wymienione programy są dostępne dla wszystkich pracowników i studentów PW począwszy od  2017 r. i znajdują szerokie zastosowanie.

 

 

Podczas "Dnia MATLAB-a" w Małej Auli Gmachu Głównego PW odbędą się tematyczne spotkania dla nauczycieli akademickich i studentów. Poniżej przestawiamy harmonogram wydarzeń, które czekają nas 27 października 2017:

 

10:00 - 11:30 Spotkanie dla nauczycieli akademickich

Wykład pt. "Accelerating the Pace of Engineering" wygłosi Gareth Thomas z Mathwork, następnie odbędzie się dyskusja

 

 

 

13:00 - 16:15 (14:30-14:45 przerwa) Spotkanie dla studentów

Wykłady wygłosi Gareth Thomas z Mathwork.

 

Pierwszy wykład - zagadnienia:

  • What is MATLAB and Simulink
  • Share examples of how MATLAB is Used in Industry
  • Machine Learning Hands on Example

Drugi wykład - zagadnienia:

  • Talk on from Hyperloop Team about how they used MATLAB?
  • Programming Arduino with MATLAB
  • Resources available to get started