Dzień Otwarty Legii Akademickiej na PW

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów.  Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

 

Przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych, które zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów. W tym celu Ministerstwo Obrony Narodowej  planuje w roku 2017 uruchomienie programu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów pod nazwą „Legia Akademicka”.

 

Ochotnicze szkolenie studentów będzie odbywało się na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a  Ustawy z dnia 21  listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

 

W dniu 11 stycznia 2018 r. (czwartek) wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej są zaproszeni na Dzień Legii Akademickiej w godzinach 10.00-15.00, w programie:

 

strzelnica kontenerowa - możliwość strzelania
w godzinach 10.00-15.00 (pod budynkiem Wydziału Inżynierii
Lądowej – ul. Lecha Kaczyńskiego 16, (dawniej Aleja Armii
Ludowej 16))

 

prezentacja sprzętu wojskowego 10.00-15.00
(Hol Główny budynku Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii - CZIiTT – ul. Rektorska 4)

 

wykład inauguracyjny programu Legia Akademicka
w godzinach 12.15-14.00
(Sala 4.01 budynek CZIiTT – ul. Rektorska 4)

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE:

 

formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej: http://www.wojsko-polskie.pl/f/pages/atts/2017/10/20171020_wniosek_o_przystapienie_do_programu_Legii_Akademickiej_SzG.pdf

 

wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Dziale ds. Studiów:

  • w godzinach pracy Działu 8.00-16.00,
  • w terminie do 30 stycznia 2018 r.
  • adres Działu ds. Studiów: Politechnika Warszawska, Dział ds. Studiów, ul. Polna 50, VII piętro, pok. 717, 00-644 Warszawa

 

więcej informacji znajduje się na stronach: