Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych rozpoczynających studia od lutego 2018 r. odbędzie się 17 lutego 2018 r. (sobota) o godz. 11:00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1).

 

Tuż po Inauguracji studenci poszczególnych specjalności udadzą się na uroczyste powitanie we wskazanych salach, również w Gmachu Głównym PW.  Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

 

UWAGA!

 

Nowo przyjęci studenci, którzy jeszcze tego nie uczynili, powinni przynieść ze sobą na uroczystość Inauguracji:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w szkole wyższej,

- potwierdzenie opłaty za legitymację.

 

Niedostarczenie tych dokumentów uniemożliwi wydanie legitymacji studenckiej.