Koło Naukowe Bezpieczeństwa Informacyjnego zaprasza na kolejne spotkanie!

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Informacyjnego zaprasza na kolejne spotkanie!

 

Tym razem wykład odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa) o godz. 18:15 w sali 105, a jego tematem będzie: Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa (SOC) - zadania, sposób działania, stosowane technologie.

 

Przedmiotem wykładu będzie omówienie sposobu funkcjonowania współczesnych systemów monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego, scenariuszy monitorowania oraz operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa. Omówione zostaną metody działania zespołów monitorowania i reagowania na incydenty działających w organizacjach o różnej skali działalności. Poruszone zostaną aspekty technologiczne i organizacyjne (procesowe) detekcji i reagowania na incydenty bezpieczeństwa, w oparciu o praktyczne doświadczenia prelegenta.

 

Prelekcję wygłosi mgr inż. Szymon Sobczyk – absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Inżynier i architekt technologii bezpieczeństwa IT z 18 letnim doświadczeniem zawodowym, obecnie lider zespołu technologii cyberbezpieczeństwa w PwC Polska. Specjalizuje się w projektowaniu kompleksowych rozwiązań technologii bezpieczeństwa  IT, szczególnie w obszarze systemów monitorowania bezpieczeństwa i obsługi incydentów, ochrony antymalware, ochrony baz danych, firewalli aplikacyjnych, a także w projektowaniu i wdrażaniu procesów obsługi incydentów bezpieczeństwa i zarządzania podatnościami. Pełnił rolę architekta w programach całościowej przebudowy systemów bezpieczeństwa, w tym architektury sieciowej oraz analityka istniejącej architektury systemów bezpieczeństwa. Posiada szerokie doświadczenie w pracy w ramach dużych projektów wykonywanych dla firm z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego. W sumie brał udział w ponad 100  projektach wdrożeniowych w kraju i zagranicą, w których jako inżynier wdrażał technologie bezpieczeństwa, projektował ich architekturę lub uruchamiał działalność SOC.