Konkurs prac dyplomowych dla absolwentów telekomunikacji

Zapraszamy Absolwentów Instytutu Telekomunikacji do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową! Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 12:00!

 

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Polską Sekcją IEEE, która jest Organizatorem Głównym oraz Patronem Konkursu. Miło nam poinformować, że Fundatorem nagród jest firma Intel, a jej przedstawiciele są członkami Komisji Konkursowej.

 

Firma Intel ufundowała dwie nagrody równorzędne za pierwsze i drugie miejsce:

  • urządzenie Intel® Movidius™ Neural Compute Stick - rewolucyjne, efektywne i łatwe w użyciu rozwiązanie służące do rozwoju rozwiązań opartych o sieci neuronowe (https://developer.movidius.com)

 

 

Ponadto firma Intel zapewnia wybranym uczestnikom Konkursu tzw. „szybką ścieżkę” aplikowania do programu 3-miesięcznych staży letnich bądź na ofertę pracy (opcja jest ważna przez 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu i zależna od aktualnych ofert staży i pracy). W przypadku stażu wymagane jest posiadanie statusu studenta.

 

  • W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I stopnia studiów technicznych na kierunku Telekomunikacja, którzy obronili prace dyplomowe w terminie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 23.02.2018 r.
  • Zgodnie z regulaminem, w Konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe ocenione przez recenzentów na ocenę bardzo dobrą.
  • Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 12:00, wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami na adres email: konkurs_IEEE@tele.pw.edu.pl
  • Regulamin, potrzebne formularze oraz wszelkie niezbędne informacje o konkursie znajdują się na stronie: www.tele.pw.edu.pl/konkurs_IEEE.

 

 

>> Zapraszamy naszych Absolwentów do udziału w tym prestiżowym Konkursie!

>> Wyniki konkursu poznamy już w marcu!

>> W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu dr. hab. inż. Arturem Janickim email: a.janicki@tele.pw.edu.pl.