Konsultacje językowe dla kadry naukowo-dydaktycznej

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej uruchomiło konsultacje językowe dla kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni.

 

Konsultacje są prowadzone z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W ich ramach:

  • Przeczytanie tekstu publikacji (do 2 stron) pod kątem poprawności gramatycznej
  • Sprawdzenie prezentacji pod kątem poprawności gramatycznej
  • Wysłuchanie prezentacji
  • Weryfikacja tłumaczenia krótkich tekstów (do ½ strony) nie zawierających słownictwa specjalistycznego
  • Konsultacje językowe dla osób prowadzących zajęcia w języku obcym
  • Konsultacje przed egzaminem z języka obcego w związku z egzaminem doktorskim

 

Terminy konsultacji:

Konsultant Termin konsultacji
Mgr Dorota Chromińska Czwartek 11.00 – 12.30
Mgr Joanna Kożuchowska Środa 12.15 -13.45

  

 

 

Miejsce:

Pokój 405/1 Gmach Główny

 

WIĘCEJ INFORMACJI: