Politechnika na fali – ostatnie wolne miejsca!

To już kolejna edycja seminarium naukowego Politechnika na Fali organizowanego podczas rejsu na żaglowcu STS Fryderyk Chopin. Seminarium organizowane jest przy współpracy z Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej skierowane jest do studentów PW. Zostały ostatnie wolne miejsca!

 
Tematem przewodnim tegorocznej edycji są "Narzędzia i wyzwania dla współczesnych inżynierów”. W czasie seminarium uczestnicy skupiać się będą na współczesnych rozwiązaniach zarówno technologicznych jak i naukowych dotyczących badań elementów żaglowca z wykorzystaniem czujników światłowodowych, tensometrów elektrooporowych, akcelerometrów.

 

  

Na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin odbywać się będą wykłady oraz badania poświęcone m.in. zagadnieniom mechanicznym, technik pomiarowych, jak również tematowi tak aktualnemu jak ocena zanieczyszczenia powietrza przy użyciu czujników optycznych. Po pozytywnej ocenie przez prowadzącego uczestnictwa w zajęciach studenci będą mogli zdobyć 4 jednostki ETCS w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych (oferta CSZ na semestr zimowy 2017/2018 - Konwersatorium).

  

 

Uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych jest obowiązkowe dla uczestników rejsu. Ponadto rejs ma charakter żeglarski co oznacza, że jego uczestnicy są pełnoprawną załogą i wykonują wszelkie prace związane z prawidłowym funkcjonowanie żaglowca. Oznacza to czynne uczestnictwo w wachtach nawigacyjnych, bosmańskich, kambuzowych czy trapowych. Każdy z uczestników będzie miał okazję, aby przełamać swoje ograniczenia i lęki wchodząc na maszt w celu klarowania żagli - ale to zadanie nie jest obowiązkowe.

 

Nie jest wymagane żadne doświadczenie żeglarskie!

 

Więcej informacji >>POLITECHNIKA NA FALI