Przebudowa instalacji elektroenergetycznej w Gmachu Elektroniki

2 listopada 2017 roku Politechnika Warszawska zawarła umowę z konsorcjum firm HEGOR i VECOR na wykonanie przebudowy instalacji elektroenergetycznej w Gmachu Elektroniki.

 

W ramach zawartej umowy w ciągu najbliższych 10 miesięcy (do 30 września 2018 r.) wykonany zostanie kompleksowy remont instalacji elektroenergetycznej, a także szereg prac budowalnych (wymiana sufitów technicznych, wymiana podłóg) oraz prace mające na celu przystosowanie Gmachu do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

 

Prace rozpoczną się w listopadzie 2017 r. na kondygnacji -1. W następnej kolejności front robót przeniesie się na kondygnację 5, po której robotami będą obejmowane kolejne kondygnacje – 4, 3 i 2. Prace na kondygnacjach 0 i 1 zostały wstępnie zaplanowane do realizacji  w okresie przerwy letniej, a więc między lipcem a wrześniem 2018 r.

 

Realizacja całości przebudowy będzie okresowo dezorganizować prace Wydziału. Szczegółowe informacje o wyłączeniach fragmentów Gmachu, przerwach w dostawach prądu lub planowanych przerwach w funkcjonowaniu sieci teleinformatycznej będą w pierwszej kolejności pojawiały się w niniejszej części serwisu internetowego Wydziału.

 

Wszystkie pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora zadania inwestycyjnego – Grzegorza Mańko (g.manko@elka.pw.edu.pl, 61 55, pokój 200).

 

Przebudowa instalacji elektroenergetycznej jest realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie w Gmachu Elektroniki PW przebudowy instalacji elektrycznych z wdrożeniem elementów smart grid w celu poprawy efektywności energetycznej oraz modernizacje budowlane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wymagań BHP na potrzeby kształcenia studentów, w tym będącymi osobami niepełnosprawnymi” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPU PRAC BĘDĄ PUBLIKOWANE W NOWEJ ZAKŁADCE >>REMONT