Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach ERASMUS+ w roku akademickim 2016/2017

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy proces  rekrutacji studentów na zagraniczne praktyki zawodowe realizowane w ramach  Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017. Praktykę można realizować w okresie od 1 lipca 2016 do 30 września 2017.

O praktyki mogą się ubiegać studenci, którzy pomyślnie zakończyli pierwszy rok studiów oraz studenci ostatniego roku studiów, którzy chcą wyjechać jako absolwenci.

Studentowi przysługuje tzw. „kapitał mobilności” wynoszący 12 miesięcy (na studia i praktykę łącznie) na każdym cyklu studiów. W stosunku do absolwentów obowiązuje kapitał mobilności z ostatniego ukończonego cyklu studiów.

Praktyki studenckie w ramach Programu Erasmus+ mogą trwać od 2 do 12 miesięcy .Dofinansowanie przyznawane jest na okres max 3 miesięcy.

Miejsce praktyki student może znaleźć samodzielnie lub może skorzystać z bazy pracodawców, do której dostęp otrzyma z Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych CWM po zakończeniu rekrutacji.

Zgłoszenia przyjmujemy w pok. nr 158 do dnia 25 kwietnia 2016 r. do godz.15:00. 

Na tym etapie należy złożyć:

- CV (w języku angielskim)- mile widziane CV Europass -
- list motywacyjny (w języku angielskim),
- zaświadczenie o średniej ocen – min 4,0,
- potwierdzenie znajomości języka na poziomie min B2.

 
Lista osób zaakceptowanych przez Wydział zostanie przekazana do CWM PW. Osoby te w terminiedo 30 czerwca 2015 powinny dodatkowo złożyć w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI p. (w godz. 11.30-15.30) kolejne dokumenty ( do pobrania ze strony )

 
Bliższych informacji udziela p. Dominika Jasińska, Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20, kl. B, VI p. (w godz. 11.30-15.30), tel.: +48 22 234 7404.

Szczegółowe zasady funkcjonowania praktyk Erasmus+ na PW można zaleźć tu.