Aktualności

Ś.P. prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki

Dnia 5 września 2019 r., nagle odszedł od nas, pełniąc do ostatnich dni życia swoje obowiązki akademickie

 

Ś.P.

prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki

profesor, dyrektor Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, wieloletni pracownik naszego Wydziału, człowiek całym sercem oddany swojej pracy.

W naszej pamięci Profesor Wiesław Winiecki pozostanie jako wybitny nauczyciel akademicki, inspirujący swoją wiedzą i osobowością studentów, doktorantów i współpracujących z nim naukowców.

Profesor z pasją włączał się w rozwój wielu obszarów działalności naszego Wydziału i Uczelni
i twórczo wpłynął na ich rozwój.

Był wspaniałym, życzliwym i serdecznym człowiekiem.

Z rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dziekan i Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych