Spotkanie z prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Już wkrótce na naszym Wydziale będziemy gościć Marcina Cichego – prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Spotkanie odbędzie się w najbliższą środę 8 listopada 2017 o godz. 12:15 w Audytorium Centralnym Gmachu Elektroniki.

 

Zapraszamy serdecznie!

 

Marcin Cichy

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, a także Studiów Podyplomowych w zakresie Analiz Makroekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiciel Rządu RP w Radzie Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej - Intersputnik.

W latach 2005-2013 pracownik URTiP, dalej UKE. Autor metodyki analiz cen usług mobilnych oraz badań preferencji konsumenckich. Prowadził projekty regulacji rynków hurtowych MTR i SMS MT, jak również wdrożenia eurotaryfy w roamingu międzynarodowym. Jako Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego kierował analityką ICT oraz strategią regulacyjną kolejnych Prezesów UKE. 

W latach 2013-2016 ekspert ds. regulacji UPC Polska, odpowiedzialny za pozyskiwanie regulowanego dostępu do nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej na cele inwestycyjne. Prowadził projekty bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej sieci HFC. Współpracownik Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

W marcu 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Biura Analiz Ministerstwa Cyfryzacji. Koordynował realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze cyfryzacji, a także opracowanie koncepcji dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Prowadził współpracę z Radą ds. Cyfryzacji oraz start-up’ami, odpowiadał za obszar innowacji.

Powołany na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez Sejm RP w dniu 14 września 2016 r. za zgodą Senatu RP wyrażoną w dniu 22 września 2016 r. 

Prywatnie: pasjonat sportów motorowodnych, płetwonurek, ratownik WOPR, zawodnik Warsaw Masters Team.