"Studenci Wydziału Elektroniki 50 lat później" – już wkrótce spotkanie dla absolwentów WEiTI!

Z przyjemnością informujemy, że w sobotę 3 marca 2018 r. odbędzie spotkanie wspomnieniowe byłych studentów Naszego Wydziału, w szczególności tych którzy studiowali w latach 60-tych XX wieku.

 

Wydarzenie to, organizowane pod tytułem „Studenci Wydziału Elektroniki – 50 lat później”, będzie pierwszą okazją do tak licznego spotkania tamtych roczników Naszych Absolwentów od czasu obchodów 60-lecia Wydziału. Będzie też okazją do przypomnienia tragicznych wydarzeń Marca 1968r. Dlatego gorąco zachęcamy do udziału wszystkie osoby, które uczęszczały na WEiTI PW w jego poprzednich formach tj.: Sekcji Prądów Słabych Wydziału Elektrycznego, Wydziale Łączności oraz Wydziale Elektroniki. Zachęcamy też o wystąpienie o „Złoty Dyplom” przysługujących wszystkim absolwentom, którzy ukończyli studia co najmniej 50 lat temu.

 

 

Program wydarzenia:

 

14:00    Msza Święta w intencji zmarłych i żyjących absolwentów Wydziału Elektroniki w kościele parafialnym Najświętszego Zbawiciela;

15:00    Spotkanie w Audytorium Centralnym G.E., w tym:

-          prezentacja nt. historii Wydziału,

-          prezentacja nt. wydarzeń marca 1968r. na PW,

-          uroczystość wręczenia „Złotych Dyplomów PW”,

-          słowo teraźniejszości i przyszłości WEiTI PW,

-          wystąpienia wspomnieniowe uczestników,

-          prezentacja zdjęć ze studiów,

-          „zdjęcie rodzinne” uczestników,

-          poczęstunek.

 

Opłata za udział w spotkaniu wynosi 70 Złotychod osoby i związana jest w szczególności z pokryciem kosztów poczęstunku.

 

Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o jak najszybszy kontakt mailowy z przedstawicielem organizatorów odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń i wpłat kol. Marią Loth: marialoth@gmail.com

 

Osoby dodatkowo zainteresowane otrzymaniem w trakcie wydarzenia „Złotego Dyplomu”, proszone są kontakt mailowy ze Stowarzyszeniem Absolwentów: alumni@elka.pw.edu.pl