Aktualności

Studia podyplomowe w Instytucie Informatyki WEiTI - edycja lato 2020

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w Instytucie Informatyki WEiTI rozpoczynające się w semestrze letnim 2020L (w lutym/marcu 2020 r.):

  • Java EE – produkcja oprogramowania
  • Grafika komputerowa – metody i narzędzia
  • Data Science -  algorytmy, narzędzia i aplikacje  dla problemów typu Big Data
  • Big Data – przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych

    

Program studiów na każdym z kierunków obejmuje 2 semestry, w tym dużą liczbę godzin praktycznych. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do wyczerpania wolnych miejsc, jednak nie później niż do dnia 18 lutego 2020 r. Zajęcia rozpoczną się 29 lutego 2020 r.

 

Java EE – produkcja oprogramowania » – studia są przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie produkcją oprogramowania w języku Java EE. Celem studiów jest przekazanie wiadomości na temat sposobów programowania i narzędzi na platformie Java EE, które umożliwią absolwentowi samodzielne tworzenie i uruchamianie programów spełniających odpowiednie kryteria przydatności, stawiane przez firmy zajmujące się produkcją oprogramowania.
 
Grafika komputerowa – metody i narzędzia » – studia te są inspirującym spotkaniem z wirtualną rzeczywistością. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodami i narzędziami grafiki komputerowej, a także z technologiami produkcji cyfrowych filmów animowanych do celów promocyjnych, reklamowych i edukacyjnych. 

Data Science -  algorytmy, narzędzia i aplikacje  dla problemów typu Big Data » - studia są przeznaczone dla osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w dużych wolumenach danych w celu wspierania podejmowania decyzji, w szczególności dla analityków i decydentów z obszaru finansów, bankowości, ubezpieczeń, produkcji, marketingu, handlu, usług, opieki zdrowotnej, branży energetycznej, nauki i innych obszarów działalności.

Big Data – przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych » - studia są przeznaczone dla osób, które są zainteresowane wykorzystaniem potencjału analizy dużych zbiorów danych w celu wspierania procesu podejmowania decyzji: w biznesie, nauce i innych obszarach działalności. Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność programowania w języku Java oraz podstawowa znajomość zagadnień związanych z bazami danych i językiem SQL.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i składania dokumentów »