Studia podyplomowe w Instytucie Telekomunikacji

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu telekomunikacji, informatyki, zarządzania i cyberbezpieczeństwa? Twoim celem jest dynamiczna kariera zawodowa i rozwój intelektualny? Rozpocznij studia podyplomowe na WEiTI!

 

Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zaprasza na studia podyplomowe! Proponujemy programy: "Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń" lub „Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie".

 

 

 

1. Ochrona informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych: projektowanie i audyt zabezpieczeń

  

Profil kandydata: Studia  przeznaczone są dla absolwentów studiów technicznych oraz matematyczno-fizycznych stopnia inżynierskiego i magisterskiego, jak również absolwentów studiów wojskowych.

Co u nas znajdziesz: Uczestnicy studiów uzyskają podstawowa wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych w organizacjach jak również projektowania, wdrażania i audytu takich systemów.

Absolwenci studiów podyplomowych nabywają kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji kierowniczych, administracyjnych i technicznych na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych, w szczególności na stanowisku administratora bezpieczeństwa informacji.

Zgłoszenia do 30 września 2017!

Dowiedz się więcej: http://bezpieczenstwo.tele.pw.edu.pl/

 

 

2. Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie

  

Profil kandydata: Udział w Studiach mogą brać absolwenci studiów wyższych I stopnia (inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie). Oferta jest skierowana zarówno do projektantów i inżynierów jak i do osób na stanowiskach kierowniczych podejmujących decyzje, a także do profesjonalistów z innych branż posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Co u nas znajdzieszNasze studia charakteryzuje wysoki poziom zajęć, które prowadzi doświadczona kadra wykładowców. Przez ponad 180 godzin wykładowych i laboratoryjnych, odbywających się w weekendy (co dwa tygodnie),  uzyskasz wiedzę i umiejętności w następujących obszarach tematycznych:

  • Sieci następnej generacji – NGN, 3G/LTE i IMS
  • Technika IP, Internet i Web 2.0 i ich zastosowania
  • Ochrona informacji i bezpieczeństwo sieci
  • Sieci szerokopasmowe – przewodowe i bezprzewodowe
  • Konwergencja sieci i usług – IPTV, bogaty VoIP
  • Inżynieria oprogramowania
  • Zarządzanie sieciami
  • Nowe modele biznesowe ICT – MVNO/MVNE
  • Przetwarzanie w chmurze i jego zastosowania
  • Kierunki ewolucji ICT

 

Zgłoszenia od maja do września 2017!

 

Dowiedz się więcej: https://www.tiz.tele.pw.edu.pl/