Aktualności

XXVIII Ogólnopolski Konkurs im. Profesora Adama Smolińskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki!

Polski Komitet Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) organizuje Konkurs na najlepsze prace dyplomowe dotyczące w szczególności badań zjawisk podstawowych, technologii i konstrukcji przyrządów oraz metrologicznej aparatury optoelektronicznej.

  

Nagrody w konkursie tradycyjnie ufundują Sponsorzy - instytucje zainteresowane rozwojem tej dziedziny techniki.

  

Prace dyplomowe, które uzyskały wyróżnienie lub ocenę bardzo dobrą, obronione w roku akademickim 2018/2019 można zgłaszać e-mailem do Sekretarza Komitetu:

dr inż. Maciej Linczuk - m.linczuk@ise.pw.edu.pl  
Instytut Systemów Elektronicznych, Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel. 22 234 79 86

w terminie do 7 listopada 2019 r.

  

Po otrzymaniu zgłoszenia, Sekretarz aktywuje na stronie internetowej Komitetu Optoelektroniki http://pkopto.ise.pw.edu.pl indywidualne konto repozytorium uczestnika Konkursu. Wymagane dokumenty należy umieścić na koncie w wersji elektronicznej.

Jeżeli wyniki pracy były publikowane, należy dołączyć pliki publikacji. Do prac należy również załączyć dokumenty wymienione w §7 Regulaminu Konkursu.

  

Prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu - rozszerzone Prezydium Polskiego Komitetu Optoelektroniki.

  

Nagrody są wręczane na uroczystym Spotkaniu Świąteczno-Noworocznym Zarządu Głównego
i czołowych działaczy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przy udziale Zarządu Polskiego Komitetu Optoelektroniki. Uroczystość odbywa się zwyczajowo w okolicach połowy grudnia.