Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie RENOIR

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie europejskim H2020 RENOIR (Reverse Engineering of Social Information Processing, renoirproject.eu). Udział w projekcie pozwala na odbycie stażu od 1 do 4 miesięcy w terminie 1 czerwca - 31 grudnia 2019 roku w następujących ośrodkach zagranicznych:

1.      Slovenska Tiskovna Agencija (Slovenian Press Agency) (Słowenia),
2.      Stanford University (Stany Zjednoczone),
3.      Rensselaer Polytechnic Institute (Stany Zjednoczone),
4.      Carnegie Mellon University (Stany Zjednoczone),
5.      Northeastern University (Stany Zjednoczone),
6.     NotreDameUniversity(Stany Zjednoczone),
7.     UniversityofCalifornia(Davis,Santa Cruz) (Stany Zjednoczone),
8.      Nanyang Technological University (Singapur),
9.      ITMO University (Rosja),
10.  International Banking Institute (Rosja),
11.  University of Technology, Sydney (Australia).
 

Uczestnikiem projektu może być doktorant lub pracownik PW, który zajmuje się jedną
z następujących dziedzin obejmujących data mining, dynamikę opinii lub modelowanie sieci społecznych zgodnie z celami projektu RENOIR:

  1. Knowledge and innovation exchange on data infrastructure for social information,
  2. Knowledge and innovation exchange on data- mining/machine- learning for reverse engineering of social information processing,
  3. Knowledge exchange on modeling of information inference in social networks.

Preferowany kandydat/ kandydatka winna posiadać przynajmniej jedną publikację
z ww. tematyki. Pokrywamy koszty podróży, ubezpieczenia oraz dofinansowanie kosztów pobytu od 3.000 EUR. do 5.000 EUR. Zgłoszenia można przesyłać na adres: jholyst.fens@gmail.com  Nabór ma charakter ciągły do wyczerpania środków w projekcie.

 

Prof. dr hab. Janusz Hołyst  

Koordynator Projektu RENOIR