Remont rusza na V piętrze

Wbrew podawanym wcześniej informacjom przebudowa sieci elektroenergtycznej w Gmachu Elektroniki nie rozpocznie się od modernizacji kondygnacji -1.

 

Specyficzny układ korytarzy w piwnicy, niewielka wysokość i specyfika biegnących w piwnicy instalacji wymaga dodatkowych ustaleń i decyzji, których nie uda się podjąć z dnia na dzień. W związku z powyższym, w uzgodnieniu z Wykonawcą remont rozpocznie się od prac prowadzonych na V piętrze.

 

W najbliższych dniach prace będą trwały w korytarzu pomiędzy skrzydłami A i B i będą się przesuwać wzdłuż korytarza w kierunku ul. Rektorskiej.

 

W najbliższym okresie Wykonawca nie przewiduje wyłączeń zasilania.

 

Wszystkie pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora zadania inwestycyjnego – Grzegorza Mańko (g.manko@elka.pw.edu.pl, 61 55, pokój 200).

 

AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z REMONTEM ZNAJDUJĄ SIĘ >>TUTAJ