II Ogólnopolskie Seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR

Politechnika Warszawska, Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Biblioteka Główna zapraszają w dniach 20 — 21 października 2015 roku na II Ogólnopolskie Seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR zorganizowane z okazji 8 edycji międzynarodowego tygodnia otwartego dostępu do publikacji i danych badawczych Open Access Week — 2015

      

Celem spotkania jest prezentacja oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy Omega-PSIR i doświadczeń jego użytkowników, ze szczególnym podkreśleniem funkcjonalności oprogramowania dla promocji osiągnięć naukowych oraz jego spójności z wymaganiami Systemu Informacji o Nauce i wdrożonymi modułami sprawozdawczymi w systemach POL‑on i Polskiej Bibliografii Naukowej. Podczas seminarium omawiane będą aspekty prawne i organizacyjne tworzenia uczelnianych systemów informacji o dorobku naukowym osób i instytucji. Zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania oprogramowania na potrzeby międzynarodowej komunikacji w sferze nauki i gospodarki, oraz na potrzeby krajowej i instytucjonalnej sprawozdawczości.

    

Hasło przewodnie tegorocznego Open Access Week „Open for Collaboration” dobrze oddaje założenia oprogramowania Omega PSIR, które powstało w ramach projektu SYNAT i jest dostępne bezpłatnie. Przedstawicieli instytucji zainteresowanych pełnym jego wdrożeniem i bieżącym rozwojem oprogramowania zapraszamy szczególnie na drugi dzień seminarium, skierowany do członków tworzonej Grupy Użytkowników Omega-PSIR. Podczas spotkania omawiane będą zasady współpracy i ustalane najważniejsze kierunki rozwoju tego oprogramowania.

Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Rejestracja: repozytorium@bg.pw.edu.pl (do 16.10.2015 lub wyczerpania miejsc)

Kontakt: Weronika Kubrak (Biblioteka Główna PW) tel. 22 234 6074

  

   

Program i lokalizacja spotkań

20 października 2015

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19,

Audytorium Centralne

 

10:30 — 11:00   Rejestracja, indywidualne konsultacje

11:00 — 11:45   O kulturze dzielenia się w komunikacji naukowej.  Klauzule umowne a dozwolony użytek / Barbara Szczepańska (Hogan Lovells Warszawa LLP)

11:45 — 12:45   Prezentacja funkcjonalności systemu Omega PSIR / Henryk Rybiński, Jakub Koperwas, Łukasz Skonieczny (II WEITI PW)

12:45 — 13:45   Panel dyskusyjny z udziałem gości (przedstawiciele KEJN, PBN, Index Copernicus) oraz przedstawicieli PW

13:45 — 14:30   przerwa na lunch

14:30 — 14:50   Krajowa polityka otwartego dostępu / Olga Giwer (BG PW)

14:50 — 15:20   Omega PSIR a krajowy System Informacji o Nauce. Z doświadczeń Politechniki Warszawskiej / Mirosława Lewandowska-Tranda (BG PW), Wacław Struk (WEITI PW)

15:20 — 15:40   Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie / Agnieszka Celej (BG PW)

15:40 — 16:15   Dyskusja, Podsumowanie

 

21 października 2015 r.

Gmach Główny PW, Pl. Politechniki 1, Biblioteka Główna, sala 162C

10:00 — 11:00   Rejestracja, indywidualne konsultacje

11:00 — 12:30   Omówienie najnowszych zmian w oprogramowaniu i prezentacja doświadczeń użytkowników PW

12:30 — 13:30   Sprawozdania z realizacji prac w ramach Grupy użytkowników Omega-PSIR

12:30 — 13:15   przerwa na lunch

13:15 — 14:00   Sprawozdanie z realizacji prac w ramach Grupy użytkowników Omega-PSIR

14:00 — 14:30   Dyskusja nad planami rozwoju oprogramowania