System identyfikacji osób na podstawie obrazu twarzy

Poniżej prezentujemy filmy, będące wynikiem działania detekcji punktów charakterystycznych twarzy, stworzonej przez dr. inż. Jacka Naruńca oraz mgr. Inż. Marka Kowalskiego.*

     

*Filmy stanowiące podstawę do testowania działania detekcji pochodzą z serwisu YouTube

Przeczytaj także o innych ciekawych projektach:

Badania neuronów - nowe metody poznania działania ludzkiego mózgu

Udział naukowców Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w międzynarodowych eksperymentach T2K oraz COMPASS

Misja ROSETTA Europejskiej Agencji Kosmicznej i udział w niej naszego Wydziału, główny projektant przy tworzeniu instrumentu kosmicznego MUPUS: dr inż. Zbigniew Jaworski

Demonstrator autonomicznego robota sprzątającego bez udziału operatora z automatyczną ekologiczną stacją serwisową, kierownik projektu: dr inż. Daniel Paczesny 

Aplikacja SkyDe, autorzy: Bartosz Lipiński, Piotr Śmietanka - studenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej; metoda oryginalnie opracowana przez: dr. hab. inż. Wojciecha Mazurczyka, Pana Macieja Karasia oraz prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Szczypiorskiego

Bezpłatny szkielet do budowy oprogramowania Bioweb, autor: dr inż. Robert Marek Nowak, pracownik Instytutu Systemów Elektronicznych WEiTI PW.

 

Zachęcamy całą społeczność Wydziału do zarażania swoimi osiągnięciami naukowymi, sukcesami i pasjami.